Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Online mathematics contest Violympic

Current round: 0

Do the exam

HIGHEST SCORE NATIONAL

HIGHEST SCORE LOCAL

HIGHEST TESTED RATIO

Thái Nguyên

96.43%

Bình Phước

88.95%

Hưng Yên

84.89%

TP Hồ Chí Minh

80.34%

Thái Bình

74.13%

New members

1 / 3

Facts & Figures

63 Tỉnh thành
63
Provinces
12.000 Quận/Huyện
711
Districts
80.000 Trường
33.629
Schools
2.453.074 Học sinh
17.097.538
Students