Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Online mathematics contest Violympic

Current round: 3

Do the exam

HIGHEST SCORE NATIONAL

HIGHEST SCORE LOCAL

HIGHEST TESTED RATIO

Vĩnh Phúc

24.54%

Ninh Bình

18.2%

Hưng Yên

16.2%

TP Hồ Chí Minh

14.68%

Thái Nguyên

14.62%

New members

1 / 3

Facts & Figures

63 Tỉnh thành
63
Provinces
12.000 Quận/Huyện
711
Districts
80.000 Trường
33.881
Schools
2.453.074 Học sinh
21.139.645
Students