Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Online mathematics contest Violympic

Current round: 6

Do the exam

HIGHEST SCORE NATIONAL

HIGHEST SCORE LOCAL

HIGHEST TESTED RATIO

Vĩnh Phúc

66.75%

Ninh Bình

48.14%

Hưng Yên

40.75%

TP Hà Nội

37.66%

Thái Nguyên

36.38%

New members

1 / 3

Facts & Figures

63 Tỉnh thành
63
Provinces
12.000 Quận/Huyện
712
Districts
80.000 Trường
34.002
Schools
2.453.074 Học sinh
23.235.447
Students