Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Đinh Thị Vân Anh

Trường THCS Trần Phú

Lớp 10

ID: 51344749

  • Quận/Huyện : Thành Phố Thái Bình
  • Tỉnh/Thành phố : Thái Bình
  • Ngày đăng ký : 23:43 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây