Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

MỞ TỰ DO VÒNG THI SỐ 15 CUỘC THI GIẢI TOÁN VIOLYMPIC từ ngày 16/03

09:28 17/03/2014

Ban tổ chức xin thông báo về việc mở tự do vòng 15 như sau:

- Bắt đầu từ ngày 16/03/2014, vòng thi số 15 sẽ trở thành vòng tự do.
- Mọi thí sinh đều có thể tham gia thi vòng 15 mà không cần có mã.
- Đề nghị các thí sinh thi thuộc bảng B thi cấp quận/huyện khẩn trương hoàn thành vòng 15 để phục vụ cho vòng 16 sắp tới.

Ban tổ chức