Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

CÁC TRƯỜNG THPT CÓ THỂ THAM GIA THI THẲNG KÌ THI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ

09:46 17/03/2014

Ban Tổ Chức thông báo về việc tham gia thi ViOlympic của các trường THPT như sau:

Các trường THPT không cần tham gia kì thi cấp quận/huyện mà có thể tham gia thi thẳng cấp Tỉnh/thành phố. Trong trường hợp trường THPT vẫn muốn tổ chức thi cấp quận/huyện, đề nghị gửi bản scan đăng kí tạo mã có dấu đỏ của trường về cho ban tổ chức qua email: Violympic@moet.edu.vn.