Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

THÍ SINH TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬA ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN THI CÁC CẤP

11:02 17/03/2014

Việc sửa đổi này sẽ khiến tên của thí sinh bị mất đi trên bảng xếp hạng

Ban tổ chức lưu ý các em học sinh không được sửa đổi thông tin cá nhân trong thời gian diễn ra thi các cấp. Bất cứ thay đổi nào cũng có thể khiến tài khoản của học sinh bị xóa khỏi bảng xếp hạng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi các cấp của các em.