Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Hướng dẫn tạo mã thi cấp quận/huyện Toán tiếng Anh

14:08 18/03/2014

Để tạo mã thi cho kì thi cấp quận/huyện Cuộc thi Toán tiếng Anh, người tạo mã phải là cán bộ phòng giáo dục (đã gửi bản đăng ký có xác nhận về BTC) và tài khoản giáo viên phải được tạo trên trang toantienganh.violympic.vn

Cụ thể như sau:
Cán bộ tạo mã truy cập vào địa chỉ www.toantienganh.violympic.vn
Sau đó nhấn vào "Đăng ký thành viên mới", chọn 'Đối tượng' là Giáo viên và điền đầy đủ thông tin để đăng ký.
Chỉ những tài khoản giáo viên tạo trên trang toantienganh.violympic.vn mới có thể tạo mã cho vòng thi các cấp Toán tiếng Anh.
BTC.