Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Hướng dẫn giám thị ghi kết quả của thí sinh sau khi thi.

11:30 19/03/2014

Sau mỗi vòng thi, điểm và thời gian thi của mỗi thí sinh sẽ được thống kê chính xác nhất trong phần KẾT QUẢ

Để phục vụ công tác chuẩn bị cho Vòng thi thứ 16 cũng như để đảm bảo tính công bằng trong thi cử, Ban Tổ chức hướng dẫn các thầy cô giám thị coi thi cách thống kê điểm và thời gian làm bài thi chính xác nhất như sau :
Bước 1: Sau khi thí sinh hoàn thành bài thi, hệ thống sẽ tự động xử lý và hiện ra thông báo sau. Thầy cô giám thị lưu ý Không lấy điểm và thời gian hiện ra ở thông báo này làm kết quả vòng thi :Bước 2: Sau đó, hệ thống sẽ tự động chuyển về màn hình như sau. Để lấy được điểm và thời gian thi chính xác nhất của thí sinh, các thầy cô giám thị lưu ý phải lấy số liệu trong phần KẾT QUẢ :Bước 3: Kết quả và thời gian thi chính xác nhất của mỗi thí sinh được hệ thống thống kê trong phần KẾT QUẢ, các thầy cô giám thị lấy số liệu trong phần KẾT QUẢ để làm điểm cho thí sinh.BTC.