Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã thi cấp Quận-Huyện

09:29 19/03/2014

Để kỳ thi cấp Quận Huyện Violympic được tổ chức thành công, BTC đề nghị các cán bộ tạo mã tải mẫu đăng ký tạo mã, điền đầy đủ theo hướng dẫn và xin dấu đỏ của Phòng giáo dục và gửi về BTC cấp quốc gia

Các phòng giáo dục gửi bản đăng ký cán bộ tạo mã về Ban Tổ Chức cuộc thi giải Toán trên internet-ViOlympic theo 1 trong 2 phương án sau:
Cách 1. Bản cứng gửi về trường Đại Học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cách 2. Bản scan có dấu đỏ gửi về email: violympic@moet.edu.vn

Các Phòng Giáo dục có thể download mẫu đăng ký cán bộ tạo mã cấp Quận-Huyện tại đây :
Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề đăng ký, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua  email: violympic@moet.edu.vn hoặc số điện thoại 04.6327.8042 để được giải đáp.