Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Hướng dẫn tạo mã cấp Tỉnh/Thành phố

12:21 24/03/2014

Ban tổ chức đề nghị các Sở Giáo dục đọc kĩ hướng dẫn về việc tạo mã để có thể chuẩn bị tốt nhất cho Vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố .

Các Sở Giáo dục gửi bản đăng ký cán bộ tạo mã về Ban Tổ Chức cuộc thi giải Toán trên internet-ViOlympic theo 1 trong 2 phương án sau:

Cách 1Bản scan có dấu đỏ gửi về email: violympic@moet.edu.vn. 
Cách 2: Bản cứng gửi về trường Đại Học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các Sở Giáo dục có thể download mẫu đăng ký cán bộ tạo mã cấp Tỉnh/Thành phố tại đây :
* Hướng dẫn các bước đăng ký thành viên ViOlympic cho Chuyên viên các Sở Giáo dục.

Bước 1. Chuyên viên Sở Giáo dục vào hệ thống website http://violympic.vn.

Bước 2. Đăng ký thành viên chọn đối tượng là giáo viên sau đó đăng nhập hệ thống:

 

Bước 3. Dùng tên đăng nhập và ID của tài khoản vừa đăng ký điền vào bản đăng ký tạo mã cấp Tỉnh/Thành phố.

Bước 4. Xin dấu xác nhận của Sở Giáo dục.

Bước 5. Gửi bản SCAN đăng kí tạo mã cấp Tỉnh/Thành phố có dấu đỏ của Sở Giáo dục địa phương về email của BTC: Violympic@moet.edu.vn để được xác nhận.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề đăng ký, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua  email: violympic@moet.edu.vn hoặc số điện thoại 01692.321.292 để được giải đáp. 

Ban tổ chức