Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

CUỘC THI TOÁN TIẾNG ANH: ĐĂNG KÝ CÁN BỘ TẠO MÃ CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ

13:53 24/03/2014

Cuộc thi Violympic Toán tiếng Anh cấp tỉnh/thành phố sẽ diễn ra vào ngày 08/04/2014 tới đây. Để có thể tổ chức vòng thi cấp tỉnh/thành phố, Sở GDĐT các tỉnh/thành cần đăng ký cán bộ tạo mã với Ban tổ chức.

Trước tiên, cán bộ tạo mã thi Toán tiếng Anh cấp tỉnh/thành phố cần đăng ký tài khoản giáo viên trên trang www.toantienganh.violympic.vn.

Sau khi đăng nhập vào trang Toán tiếng Anh bằng tài khoản giáo viên, cán bộ tạo mã ghi lại số ID của tài khoản đã tạo để cung cấp cho BTC theo mẫu sau:

Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã cấp Tỉnh.

Cán bộ tạo mã điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký tạo mã, xin dấu xác nhận của lãnh đạo Sở GDĐT, scan hoặc chụp ảnh lại và gửi file (hiện rõ, đầy đủ các thông tin; gửi bằng email của Sở GD) về cho BTC Toán tiếng Anh  trước ngày 04/04/2014 qua địa chỉ email: violympic@moet.edu.vn & cuongha@fpt.edu.vn.

BTC Chúc các đơn vị tổ chức thành công cuộc thi!
BTC.