Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

LỊCH MỞ VÒNG THI VÀ VIỆC TỰ ĐỘNG NÂNG KHỐI LỚP CHO CÁC EM HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

11:11 25/08/2014

Các vòng thi của cuộc thi giải toán quốc gia sẽ được mở bắt đầu từ ngày 5/9/2014

Hỏi: Xin hỏi Ban Tổ Chức là bao giờ bắt đầu các vòng thi Violympic?
Đáp: Các vòng thi của Cuộc thi giải toán quốc gia Violympic sẽ chính thức được mở từ ngày 5/9/2014. Xin cảm ơn!
Hỏi: Con trai tôi năm nay lên lớp 2, tại sao tài khoản của bé vào thi không chọn được lớp 2 mà vẫn là lớp 1?
Đáp: Như Ban Tổ Chức đã thông báo: Từ lúc 12h ngày 29/08/2014. BTC sẽ tạm dừng chức năng thi tự do và hệ thống sẽ tự động nâng khối lớp cho toàn bộ các em học sinh đăng ký tài khoản trong hệ thống Violympic trước ngày 01/05/2014. Các em đăng ký tài khoản từ ngày 01/05/2014
 sẽ được BTC giữ nguyên khối lớp như đã đăng ký. Từ ngày 29/08/2014 Đề nghị các em đăng nhập vào kiểm tra sửa đổi thông tin cá nhân cho đúng với năm học mới.