Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

120 cụm công bố điểm thi THPT quốc gia

03:05 22/07/2016

Theo Bộ GD&ĐT, các cụm thi do trường đại học và Sở GD&ĐT chủ trì sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia cho thí sinh trước ngày 20/7.

Ngày 16/7, nhiều cụm thi đã hoàn thành khâu chấm thi, gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT, năm nay, sau khi các cụm thi chấm điểm xong, dữ liệu sẽ được đưa về Bộ GD&ĐT và chạy đối sánh. Chỉ khi nào kết quả dữ liệu khớp, các cụm mới được công bố điểm thi cho thí sinh.

Chậm nhất, ngày 20/7, tất cả các cụm thi phải gửi dữ liệu về cho Bộ GD&ĐT.

Năm nay, điểm thi THPT quốc gia sẽ được công bố tại 120 cụm thi do các trường đại học, Sở GD&ĐT chủ trì.


70 cụm thi do đại học chủ trì: Công bố điểm thi trên trang web các trường

Cụm thi số 1: ĐH Bách khoa Hà Nội

Cụm thi số 2:  ĐH Sư phạm Hà Nội

Cụm thi số 3: ĐH Thủy lợi

Cụm thi số 4: Học viện kĩ thuật quân sự

Cụm thi số 5: ĐH Lâm nghiệp

Cụm thi số 6: ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM)

Cụm thi số 7: ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM)

Cụm thi số 8: ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM)

Cụm thi số 9: ĐH Sư phạm TP HCM

Cụm thi số 10: ĐH Hàng hải

Cụm thi số 11: ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

Cụm thi số 12:  ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

Cụm thi số 13: ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

Cụm thi số 14: Học viện Ngân hàng

Cụm thi số 15: ĐH Luật Hà Nội

Cụm thi số 16: ĐH Tân Trào

Cụm thi số 17: ĐH Xây dựng

Cụm thi số 18: ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

Cụm thi số 19: ĐH Thái Nguyên

Cụm thi số 20: Học viện Tài chính

Cụm thi số 21:  ĐH Tây Bắc

Cụm thi số 22: ĐH Hùng Vương

Cụm thi số 23: ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Cụm thi số 24: ĐH Ngoại thương

Cụm thi số 25: ĐH Kinh tế Quốc dân

Cụm thi số 26: ĐH Giao thông vận tải

Cụm thi số 27: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cụm thi số 28: ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Cụm thi số 29: ĐH Hải Phòng

Cụm thi số 30: ĐH Thương mại

Cụm thi số 31: ĐH Công nghiệp Hà Nội

Cụm thi số 32: ĐH Y Dược Thái Bình

Cụm thi số 33: ĐH Mỏ - Địa chất

Cụm thi số 34: ĐH Hồng Đức

Cụm thi số 35: ĐH Vinh

Cụm thi số 36:  ĐH Sư phạm (ĐH Huế)

Cụm thi số 37: ĐH Khoa học (ĐH Huế)

Cụm thi số 38:  ĐH Kinh tế (ĐH Huế)

Cụm thi số 39: ĐH Huế

Cụm thi số 40: ĐH Đà Nẵng

Cụm thi số 41: ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng)

Cụm thi số 42: ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

Cụm thi số 43: ĐH Quy Nhơn

Cụm thi số 44: ĐH Xây dựng miền Trung

Cụm thi số 45: ĐH Nông Lâm TP HCM

Cụm thi số 46: ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

Cụm thi số 47: ĐH Tây Nguyên

Cụm thi số 48: ĐH Tài chính Marketing

Cụm thi số 49: ĐH Nha Trang

Cụm thi số 50: ĐH Giao thông vận tải TP HCM

Cụm thi số 51: ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP HCM

Cụm thi số 52: ĐH Đà Lạt

Cụm thi số 53: ĐH Kinh tế TP HCM

Cụm thi số 54: ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP HCM)

Cụm thi số 55: ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Cụm thi số 56: ĐH Công nghiệp TP HCM

Cụm thi số 57: ĐH Sài Gòn

Cụm thi số 58: ĐH Đồng Tháp

Cụm thi số 59: ĐH An Giang

Cụm thi số 60: ĐH Tôn Đức Thắng

Cụm thi số 61: ĐH Tiền Giang

Cụm thi số 62: ĐH Cần Thơ

Cụm thi số 63: ĐH Cần Thơ

Cụm thi số 64: ĐH Luật TP HCM

Cụm thi số 65: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cụm thi số 66:  ĐH Trà Vinh

Cụm thi số 67: ĐH Ngân hàng TP HCM

Cụm thi số 68: ĐH Cần Thơ

Cụm thi số 69: ĐH Kiên Giang

Cụm thi số 70: ĐH Y Dược Cần Thơ

50 cụm thi do địa phương chủ trì: Công bố điểm thi trên trang web các Sở giáo dục

Cụm thi số 1: Sở GD&ĐT TP Hà Nội

Cụm thi số 2: Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang

Cụm thi số 3: Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng

Cụm thi số 4: Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu

Cụm thi số 5: Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Cụm thi số 6: Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai

Cụm thi số 7: Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang