Thông báo về việc tự động nâng khối lớp cho các em học sinh năm học 2021-2022

03:17 13/08/2021

Để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic năm học mới 2021 – 2022, Ban tổ chức xin thông báo:

+ Từ 16h00 ngày 13/08/2021 – 30/08/2021, BTC sẽ tạm dừng chức năng thi tự do và hệ thống sẽ tự động nâng khối lớp cho toàn bộ các em học sinh đăng ký tài khoản trong hệ thống Violympic trước ngày 13/08/2021. Các em đăng ký tài khoản từ ngày 13/08/2021 trở đi sẽ được BTC giữ nguyên khối lớp như đã đăng ký.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2