Thể lệ, lịch thi Violympic năm học 2021-2022

04:40 14/09/2021

BTC Violympic quốc gia trân trọng thông báo!

Thể lệ cuộc thi và lịch thi của cuộc thi giải Toán, Vật lí qua mạng internet – Violympic năm học 2021-2022. TẢI TẠI ĐÂY

Kính đề nghị các Sở GD&ĐT tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi này. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616