Thông báo mở vòng thi số 5 Violympic Toán Tiếng Anh

06:15 13/12/2021

Môn Toán Tiếng Anh tiếp tục mở vòng thi mới ngày 14/12/2021

Đúng 8h30 sáng mai ngày 14/12/2021, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 5 môn Toán Tiếng Anh qua Internet năm học 2021 – 2022. 

Với các vòng thi tự luyện, các em có thể sử dụng tính năng Thi lại để có thể luyện tập được các vòng thi nhiều hơn. Đối với các em học sinh đủ điểm hoàn thành vòng thi số 4, để thi được vòng số 5 này các em cần bấm vào nút nộp kết quả để chuyển lên thi vòng mới.

Ngoài luyện tập trên hệ thống các em nhớ tham gia mini game của BTC Violympic tại địa chỉ: https://www.facebook.com/violympicvietnam

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2