Xếp hạng

Tất cả / Hà Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang33630
2Huyện Bắc Mê300
3Huyện Đồng Văn3610
4Huyện Hoàng Su Phì520
5Huyện Mèo Vạc220
6Huyện Quản Bạ300
7Huyện Vị Xuyên630
8Huyện Xín Mần200
9Huyện Yên Minh710
10Thành Phố Hà Giang40780
11Huyện Quang Bình400

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2