Lam Bao Binh

Trường:Trường Tiểu học Dương Xá

Khối:1

Lớp:lop1a4

ID:35663269

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400115112:04 07/11/2021
21100089112:35 07/11/2021
31990102012:54 07/11/2021
411000105116:20 25/11/2021
531650124311:09 07/12/2021
611000113121:50 02/01/2022
71760184409:30 19/01/2022
 Tổng78008331 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616